Projekt „Na starej fotografii”, realizowany przez Dom Kultury w Gostyni ma na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego gminy Wyry wśród jej mieszkańców (miejscowości Gostyń i Wyry) oraz lokalnej i regionalnej społeczności. Osiągnięciu tego celu ma pomóc organizacja wystawy prezentującej dawne życie codziennie i odświętne mieszkańców obecnej gminy Wyry.

Niniejsza strona internetowa pozwoli zapoznać się z treścią wystawy, ale także zobaczyć dużo więcej zdjęć pozyskanych od mieszkańców, które z powodu ograniczonych możliwości prezentacji nie znalazły się na wystawie.

Niniejsza wystawa powstała dzięki uprzejmości mieszkańców naszej gminy, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi wspomnieniami oraz pamiątkami rodzinnymi w postaci starych fotografii.
Naszym celem było pokazanie życia mieszkańców – zarówno tego codziennego, jak i odświętnego na starych zdjęciach. Świata, który został na nich uwieczniony, najczęściej już nie ma, dlatego tak ważne jest, by pielęgnować naszą pamięć o lokalnej społeczności i zachowywać ślady przeszłości. Jest to część naszej tożsamości i dziedzictwa, niezależnie czy mieszkasz tu od pokoleń, czy dopiero się przeprowadziłeś. Mamy nadzieje, że oglądając tę wystawę choć na chwilę poczujesz, jakbyś przeniósł się w czasie. Nie skupialiśmy się na „wielkiej historii”. Nas bardziej interesuje perspektywa wybranej osoby, rodziny, grupy znajomych. To, co wydawać się może nieistotne, błahe i pospolite, dla nas jest bardzo cenne i ważne. Ta wystawa jest zwieńczeniem okresu zbierania fotografii od mieszkańców, ale nie jest to koniec. Wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że po jej obejrzeniu, każdy z nas zajrzy w zakamarki swojego domu i przejrzy cenne archiwa, porozmawia z domownikami i przyjaciółmi. Na tym nam zależy. Rozmawiajmy o naszej historii i pielęgnujmy pamięć o niej.

Wystawa podzielona jest na 4 części: CZAS ODŚWIĘTNY, CZAS WOLNY, PRACĘ I ŻYCIE CODZIENNE. Do każdej części napisaliśmy krótki tekst wprowadzający mający na celu przybliżyć kontekst. Z uwagi na ograniczoną wielkość wystawy mogliśmy pokazać jedynie część pozyskanych zbiorów. Jednak dużo więcej fotografii znajduje się na stronie internetowej. www.nastarejfotografi.dkgostyn.pl. Zachęcamy do jej zapoznania i wzbogacania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoimi fotografiami:

Lidia Borowian – Cyba,
Paweł Figołuszka,
Janusz Ćmiel,
Katarzyna Żmija,
Elżbieta Słomka,
Anna Myszor,
Danuta Buczek,
Stefania S.,
Herbert Rzepka,
Jolanta Sitko,
Karolina Kopacz,
Konrad Bojdoł,
Piotr Pinocy,
Małgorzata Krawczyk,
Michał Kasprusz,
Urząd Gminy Wyry oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach
za udostepnienie zbiorów.


Dom Kultury – organizator
Urząd Gminy Wyry – Partner
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – Partner
Miesięcznik Samorządowy „Wicie” – Patron medialny
Wachtyrz.eu – Patron medialny