CZAS ODŚWIĘTNY

Prezentowane fotografie dokumentują różne, często odmienne od współczesnych, sposoby świętowania uroczystości rodzinnych, ale także wydarzeń religijnych i świeckich, angażujących całą społeczność. Najwięcej zachowanych zdjęć prezentuje śluby i wesela, którym często towarzyszyły „otwarte” zabawy taneczne w salach przy karczmach – u Seemanna w Wyrach i u Brandysa w Gostyni. Uwieczniano na fotografiach chrzciny dzieci, pierwsze Komunie św. (zdjęcia grupowe i indywidualne), świętowanie w rodzinach Wielkanocy czy Bożego Narodzenia. Wspomina się także wyjątkowe uroczystości, jak prymicje lub poświęcenie dzwonów kościelnych. Pełne ciepła i wdzięku są wspomnienia z organizowanych przez szkoły i przedszkola bali przebierańców dla dzieci. Przedstawione na ekspozycji dokumenty są świadectwem wzajemnego przenikania się elementów świeckich i religijnych zarówno w życiu codziennym, jak i w świętowaniu.