CZAS WOLNY

Ekspozycja pokazuje, jak różnorodne i nieraz fascynujące były zainteresowania oraz wynikające z nich sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Wyr i Gostyni. Fotografie prezentują ulubione rozrywki – spotkania towarzyskie, te zorganizowane i te spontaniczne, sąsiedzkie czy przyjacielskie. Często towarzyszyła im gra w karty lub wspólne muzykowanie i śpiew. Zabawy taneczne odbywały się zwykle co tydzień w salach przy karczmach. Lokale te pełniły rolę ośrodków kultury, zanim zbudowano Domy Kultury w obu miejscowościach. Odbywały się w nich koncerty, amatorskie przedstawienia, akademie czy zebrania gminne. Karczma u Seemanna w Wyrach pełniła nawet przez kilka lat funkcję tymczasowego kościoła. Zamiłowanie do muzyki miało charakter indywidualny, amatorski, ale też zorganizowany. W obu miejscowościach działały chóry, wyrski Chór Zorza istnieje od 1920 r. i ubogaca śpiewem uroczystości gminne oraz religijne. W okresie międzywojennym działał w Gostyni znany w okolicy Klub Mandolinistów.Od lat dwudziestych XX wieku istniały biblioteki w Gostyni i Wyrach, zamiłowanie do czytelnictwa potwierdzają piękne fotografie. W Domu Kultury w Wyrach działało kino Jutrzenka, do Gostyni docierało kino objazdowe. W dziedzinie sportu największe emocje wzbudzały sukcesy Klubu Hokejowego Fortuna Wyry (1930 – 1983) w rozgrywkach ogólnopolskich. W Gostyni działał przez pewien czas Ludowy Zespół Sportowy z najlepiej rozwiniętą sekcją kolarską. Sukcesy zespołów były powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców, ale też zachęcały dzieci i młodzież do aktywności sportowej. Wielu mieszkańców z sentymentem wspomina niezliczone mecze piłki nożnej, rozgrywane na łąkach czy leśnych polanach.