PRACA

Zebrane fotografie dokumentują zajęcia mieszkańców Gostyni i Wyr od początku XX wieku. Ze względu na wiejski charakter gminy wykonywane prace wiązały się z rolnictwem, więc zdjęcia ukazują prace w polu i obejściu gospodarskim, na łące, w ogrodzie, pasiece czy w lesie (tzw. kopanie dołków). Zajęcia te dominowały, ale mieszkańcy wykonywali też prace rzemieślnicze – w piekarni, kuźni, młynie czy w sklepach. Kobiety zajmowały się m.in. kuchnią, nie tylko w domach, ale też na przyjęciach. Wielu mężczyzn łączyło prowadzenie gospodarstw z pracą w okolicznych zakładach przemysłowych. W miarę upływu czasu to ona stawała się głównym źródłem utrzymania rodzin, coraz więcej kobiet podejmowało też aktywność zawodową.